סביבון ההטבות של פתיל תכלת

סובב וזכה

“הרגיל בנר [חנוכה] הויין ליה בנים תלמידי חכמים… הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה” (שבת כג, ע“ב) “One who is accustomed to kindle lights [on Chanukah] will be rewarded and have children who are Torah scholars…One who is meticulous in performing the mitzva of tzitzit merits a beautiful tallit.” (Shabbat 23b)